Reklamačný poriadok

Základné ustanovenie

Podmienky pre reklamáciu: Povinnosťou zákazníka pred nákupom tovaru je prečítať reklamačný poriadok a byť oboznámený s reklamačnými podmienkami. Reklamovaný tovar zákazník doručí na svoje náklady na adresu prevádzky, ktorá je v našom e-shope dostupná pod odkazom KONTAKT. Pokiaľ bude tovar odoslaný na dobierku, našou spoločnosťou budú spätne zákazníkovi naučtované náklady za prepravu či dobierku.

Dňom prijatia reklamovaného tovaru sa rozumie deň, keď bola reklamácia nami prevzatá..

Dňom vybavenie reklamácie sa rozumie deň,kedy bol reklamovaný tovar predaný k odoslaniu alebo odovzdaný zákazníkovi,či bol na reklamovaný tovar vystavený dobropis.

Nárok na uplatnenie záruky Kupujúci má právo uplatniť záruku iba na tovar,ktorý bol kúpený v našej spoločnosti a vykazuje preukázateľné vady. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať nákup reklamovaného tovaru príslušným dokladom (faktura, dodací list, daňový doklad). Uznanie alebo zamietnutie reklamácie si vyhradzuje výhradne predávajúci. Tovar predaný do reklamácie musí splňať nasledujúce požiadavky pre reklamovaný tovar, musí byť kompletný,všetko čo bolo k výrobku zakúpené a reklamovaný tovar nesmie byť mechanicky poškodený.

Nárok na uplatnenie záruky se riadi občianským zákoníkom a zaniká v týchto prípadoch: Ak skončila u reklamovaného tovaru záručná lehota, porušením ochranných alebo záručných nálepiek, pokiaľ na tovare sú pri použití k inému účelu, než je tovar určený, pri poškodení spôsobom neodborným zásahom, inštalaciou, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar  pri užívaní výrobku v rozpore s návodom k použiiu pri poškodení spôsobom vyššej moci (napr. živelnou událosťou apod.) pri poškodení spôsobenom poruchami energetických zdrojov (napr. výkyvom napetia v el. sieti apod.) pri mechanickom poškodení pri zistení prítomnosti  kvapaliny v tovare, pri nevhodnom umiestení alebo skladovaní tovaru.

Spôsob vybavenia  reklamácie, ako a kde reklamovať:

Reklamačné zakázky, okrem výrobkov Sony a Xbox zasielajte na adresu: Herní svět, Hanychovská 622/1, Liberec 7, 460 07. V prípade uznania reklamácie je zákazníkovi tovar vymenený za nový kus alebo opravený v záručnej dobe. Pokiaľ nie je  tovar dlhodobo skladom, je vystavený na reklamovaný tovar dobropis a zákazníkovi sú vrátené peniaze.

Pokiaľ reklamujete hernú konzolu Xbox, doporučujeme ju reklamovať priamo u výrobcu, teda priamo v Microsofte na ich bezplatnej linke 800 142 365, viac informácií tu.

V prípade reklamácie  akéhokoľvek zariadenia od spoločnosti Sony (ovládače, herné konzoly a hry) možno tovar zaslať priamo do servisného strediska Sony Servis,
 

Servisní centrum s.r.o

Drahobejlova 2391/13

190 00 Praha 9 - Libeň

tel.: +420 272 650 240, mob.: +420 773 457 190.
 

 a to s kopiou paragonu, originálnym záručným listom a priebežným popisom závady.

Oba hore uvedené prípady značne urychľujú reklamačný proces, a to aspoň o týždeň. Pokiaľ sú konzoly zaslané k nám, reklamácia se práve brzdí o dobu, než zásielka dorazí k nám, posúdime jej stav, potom než ju pošleme do vyššie uvedených  servisných stredisk a než je zaslána späť.

Dňa 17.08.2009 v Liberci

Nájdené kategórie


Nájdené produkty